Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhl. č. 78/2013 Sb.

Rodinný dům ……………………………………… 4.000,- Kč
Bytový dům panelový ………………………… 8.000,- Kč
Bytový dům nepanelový „činžovní“ ……. 9.500,- Kč

Ostatní budovy budou kalkulovány individuálně.

Uvedené orientační ceny jsou koncové – nejsme plátci DPH.

Uvedené ceny jsou orientační – budou potvrzeny po uvedení konkrétní adresy (v případě stávajících budov) a po ověření kompletnosti podkladů (viz níže). Ceny mohou být upraveny zejména v případě:

a) Výrazné tvarové či technologické složitosti budovy
b) Nekompletnosti předaných podkladů – nutnost doplnění informací na místě, zaměření, průzkumy…

Průkaz bude vypracován cca do 5 pracovních dnů od předání podkladů objednatelem.

Průkaz bude předán v podobě dvou tištěných dokumentací + elektronicky (.pdf).

Objednatel předá podklady (v elektronické či tištěné verzi) ze kterých budou jednoznačně patrné: